Pårørendevejviseren er udviklet af Børn, Unge & Sorg – en del af Det Nationale Sorgcenter med støtte fra Helsefonden.